SINTEF Energi AS har kjørt et pilotprosjekt med EMC. SINTEF har vedtatt en miljøpolitikk som forplikter. Da er det viktig at vi ivaretar miljøet i hverdagen i vår egen virksomhet. Vår ambisjon er å utvikle miljøvennlige løsninger for kunder og samfunnet, og da må vi stille de samme strenge krav til oss selv. Nye krav til HMS og arealeffektive bygg gjør at man noen ganger må tenke nytt. EMC tar tak i en viktig miljøutfordring når det gjelder avhending av gammelt inventar. Resultatet denne gangen var imponerende 97% gjenvinningsgrad. SINTEF Energi AS er meget fornøyd og ser frem til videre samarbeid.