Eco Materials Collect AS

Eco Materials Collect AS (EMC) leverer en rekke tjenester knyttet til relokalisering av virksomheter, møbelmontasje og avhending av inventar + byggavfall. Selskapet har sterkt fokus på miljø og arbeider aktivt for å optimalisere avfallsbehandling, gjenbruksgrad og resirkuleringsgrad på inventar og materialer via våre tjenester. EMC er representert i Drammen og i Trondheim.

Hva kan vi gjøre for deg?

 • Konsulentbistand

 • Planlegging – kartlegging – registrering

 • Avhende inventar – prosjektledelse og gjennomføring

 • Resirkulere gammelt inventar til nye produkter

 • Avhende byggavfall

 • Riggtjenester

 • Kildesortere og dokumentere fordeling på fraksjoner

 • Utarbeide bærekraftrapport på prosjektet

 • Relokalisering av virksomheter / Flyttetjenester

 • Demontering / remontering av brukt inventar

 • Montering av kontormøbler og auditorier

 • Kabling av arbeidsplasser.