Eco Materials Collect AS

Eco Materials Collect AS (EMC) leverer en rekke tjenester knyttet til relokalisering av virksomheter, møbelmontasje og avhending av inventar. Selskapet har sterkt fokus på miljø og arbeider aktivt for å optimalisere avfallsbehandling, gjenbruksgrad og resirkuleringsgrad på inventar og materialer via våre tjenester. EMC er representert i Drammen og i Trondheim.

Hva kan vi gjøre for deg?

  • Konsulentbistand

  • Planlegging – kartlegging – registrering

  • Avhende inventar – prosjektledelse og gjennomføring

  • Resirkulere gammelt inventar til nye produkter

  • Kabling av arbeidsplasser.

  • Kildesortere og dokumentere fordeling på fraksjoner

  • Utarbeide bærekraftrapport på prosjektet

  • Relokalisering av virksomheter / Flyttetjenester

  • Demontering / remontering av brukt inventar

  • Montering av kontormøbler og auditorier

Referanser