Avhending av møbler ECO MATERIALS Avhending av inventar Vi samler inn inventar for avhending, til resirkulering, gjenbruk og gjenvinning. COLLECT Kabling av arbeidsplasser KABLING AV ARBEIDSPLASSER En ryddig arbeidsplass gir økt trivsel Les mer Montasje og relokalisering Relokalisering av virksomheter Kompetanse og gode rutiner sikrer gode prosesser når EMC flytter virksomheter. Montasje og relokalisering Montasje av møbler og auditorier EMC leverer montasjetjenester til kontormøbelbransjen.

Eco Materials Collect AS

Eco Materials Collect AS (EMC) leverer en rekke tjenester knyttet til relokalisering av virksomheter, møbelmontasje og avhending av inventar. Selskapet har sterkt fokus på miljø og arbeider aktivt for å optimalisere avfallsbehandling, gjenbruksgrad og resirkuleringsgrad på inventar og materialer via våre tjenester. EMC er representert i Drammen og i Trondheim.

Hva kan vi gjøre for deg?

  • Konsulentbistand

  • Planlegging – kartlegging – registrering

  • Avhende inventar – prosjektledelse og gjennomføring

  • Resirkulere gammelt inventar til nye produkter

  • Kabling av arbeidsplasser.

  • Kildesortere og dokumentere fordeling på fraksjoner

  • Utarbeide bærekraftrapport på prosjektet

  • Relokalisering av virksomheter / Flyttetjenester

  • Demontering / remontering av brukt inventar

  • Montering av kontormøbler og auditorier

Referanser