EMC tilbyr kabling av arbeidsplasser.

Våre produkter lenkes sammen med faste koblinger og er godkjent av El-tilsynet for permanente installasjoner. Produktene er godt dimensjonert, noe som minimerer faren for brann. Det kan installeres opp til 6 arbeidsplasser på en sløyfe. Koblingssystemet er fleksibelt, noe som gjør det svært enkelt å dele/flytte ved senere ommøblering eller relokalisering. Vi kan også tilby en enklere løsning til en lavere pris. Ikke behov for elektriker.

ESTETIKK OG FLEKSIBILITET

Dine lokaler fremstår som ryddige og representative.

LOVER OG REGLER

Løsningen vil være godkjent ved kontroll fra El-tilsynet.

IKT

Kunder mottar en skriftlig bekreftelse på at arbeidsplasser er kablet med utstyr som er godkjent iht. FEU (forskrift om elektrisk utstyr).

KVALITET

Produktene holder høy kvalitet og leveres med ledningsdiameter på 2,5 og 1,5 mm.

HMS OG RENHOLD

Ryddige lokaler og mindre støv gir økt trivsel på arbeidsplassen.

FORSIKRING

Feil utstyr og feilmontert utstyr gir grunnlag for regress ved en eventuell forsikringssak.

SERVICE

Kunder har mulighet til å inngå en serviceavtale, hvor EMC AS foretar ettersyn av installasjonene med faste tidsintervaller.

ØKONOMI

Kabling av arbeidsplasser fra vegg er en svært økonomisk løsning, sammenliknet med bruk av greinstaver fra tak.