EMC sine prosjektledere har bred erfaring fra en rekke relokaliseringsprosjekter, store og små, som sikrer kunden en trygg reise fra planlegging frem til fysisk gjennomføring av flytteprosessen.

 • Kartlegging av behov / Gjennomgang av behovsanalyse.

 • Innledende planleggingsmøte

 • Forhåndsbefaring

 • Planlegging:

  • Prosjektplan / framdriftsplan / milepæler
  • Tidsfrister / avrop
  • Rollefordeling og ansvar
  • Sikkerhet
  • Tegninger
  • Plan for merking
  • Logistikk
  • Riggliste
  • Tilgang bygg og heiser
  • Innpakking og emballering
  • Pakkeinstruks ansatte
  • Miljø
  • HMS
  • Spesielle klausuler / behov
 • Oppfølgingsmøter

 • Merking / pakking

 • Tildekking av heiser/arealer

 • Befaring

 • Fysisk gjennomføring av oppdrag

 • Avhending

 • Registrering av avvik

 • Sluttbefaring

 • Sluttrapport

 • Bærekraftrapport

 • Evaluering

Våre tjenester

null

Avhending av møbler og inventar

Klikk for å lese mer

null

Kabling av arbeidsplasser

Klikk for å lese mer

null

Konsulenttjenester / rådgiving

Klikk for å lese mer

null

Montasje av møbler og auditorier

Klikk for å lese mer