• Har du et overskudd av inventar?

  • Har du kjøpt nytt inventar og må avhende det gamle?

  • Har du et dyrt lager fylt med gamle møbler, eller annen innredning?

  • Skal du tømme dine lokaler?

VI KAN HJELPE!

Eco Materials Collect AS samler inn inventar til resirkulering, gjenbruk og gjenvinning.

Via vårt nyutviklete system for resirkulering av trevirke kan vi tilby en tjeneste som er helt unik og som gir en svært høy resirkuleringsgrad på inventar som leveres inn.

Sirkulær økonomi og bærekraft har de siste årene vært sentrale begrep i utvikling av ny miljøvennlig næringsvirksomhet. Eco Materials Collect AS har i samarbeid med firmaet Eco Materials AS utviklet et konsept hvor brukt inventar og avfall fra bygg og anlegg sorteres, bearbeides og skapes om til råvarer i nye produkt. Eco Materials Collect AS tilbyr tjenester knyttet til avhending av inventar, relokalisering av virksomheter og møbelmontasje.