• Rådgiving knyttet til møblering, relokalisering og avhendingsprosesser

  • Bistand til planlegging av prosjektet

  • Kartlegging og registrering av eksisterende inventar

  • Vurdering av gjenbruk kontra å kjøpe nytt

  • Administrering av prosjektet. Koordinering med andre aktører

  • Sortering og merking av eksisterende inventar

  • Rapportering, bærekraftrapport