Vi opplever å ha gode leveranser av møbler og interiør når vi samarbeider med ECO Materials Collect AS. EMC er med fra tidlig planleggingsfase i prosjektene som blir gjennomført på en meget profesjonell måte. De har alltid godt et overblikk, god gjennomføringsevne, og er løsningsorienterte. Dette gir både oss og våre kunder en trygget for hele gjennomføringen.