Vi fikk hjelp av Eco Materials Collect AS til flytting inn i våre nye lokaler og til avhending og tømming av våre gamle lokaler. De var svært serviceinnstilt, løsningsorienterte og hyggelige. Møtte presis og jobbet svært effektivt. De hadde lastebiler tilpasset våre behov og pakket effektivt og trygt. De hjalp også til med å montere møbler, og sette på plass alt i våre nye lokaler. De tok ansvar og jobbet til alt var 100% ferdig og kontaktet oss i ettertid for å høre om alt var på plass. Vi engasjerte også Eco Materials Collect AS til å tømme og rydde våre gamle lokaler samt at de bistod oss med å selge utstyr vi ikke skulle ha med oss videre. Alt i alt framstod de som meget hjelpsomme, fleksible og profesjonelle og vi vil varmt anbefale de videre.