• Renere og bedre sortering av avfall

  • Finsortering fordelt på flere fraksjoner

  • Redusere andelen avfall til deponering og energigjenvinning

  • Øke andelen av retur og overskuddsmateriell som går videre i verdikjeden

  • Utvikle nye løsninger som tar sikte på å gjøre avfall til råstoff med en realverdi før det forlater byggeplass. Finne nye bruksområder for råstoffet

  • Bidra til innovasjon mht. avfallsbehandling og transport ved å kartlegge logistikken i vare og avfallsflyten på byggeplassen

  • Finne nye løsninger på logistikk og teknisk utstyr

  • Bidra til en større utnyttelse av eksisterende utstyr og logistikk